"Bomen kunnen leven zonder de mens... maar de mens kan niet leven zonder bomen."

Album No.1

 

Bomenfonds 

Album No.2

 

Plantacties-vergroeningsprojecten 

Album No.3

 

Boomkwekerij - Bomenbank 
Wat doen we?  

Pijler 1

 

Kwekerij van bijzondere planten 

Pijler 4

 

Bomen en klimaat - sensibilisering - MVO 

Pijler 2

Biodiversiteit- research & erfgoedbeheer 

Pijler 5

Bomenfonds 

Pijler 3

 

Vergroeningsprojecten- Bomen met advies  

Pijler 6

 

Begeleiding plantevents  

Over ons

Mensen zien hoe langer hoe meer het belang van extra groen in.  Terecht.  Planten en bomen zijn van onschatbare waarde voor onze voedselvoorziening, energie, economie, het klimaat en ons welzijn in het algemeen.   Kwalitatief en duurzaam groen betekent dat men de juiste soortenkeuze maakt rekening houdend met de standplaats, de landschappelijke context of andere omgevingsfactoren zodat de bomen op langere termijn kunnen uitgroeien en evolueren tot een biotoop.  Dit geldt voor bossen, agro-forestry maar ook voor stedelijk groen.  

 

Het Centrum voor Botanische Verrijking draagt als expertisecentrum bij aan de maatschappelijke uitdaging om te vergroenen, ook met bijzondere en aangepaste soorten met het oog op een rijke biodiversiteit.  Dit kan gaan over wilde soorten voor bos en lekker fruit tot pareltjes voor uw tuin, straat en park.  

Iedereen kan ons steunen via het Bomenfonds om plantacties te helpen financieren maar ook als vrijwilliger om mee te helpen planten.  Bomen planten is fun!

 

CONTACT

+32 (0)485/221 219

Bedankt!

bezoek en afhaling planten enkel op afspraak

België-Kampenhout (Vl.-Br)