Biodiversiteit - research & erfgoedbeheer

Genetische diversiteit

Een landschap met een hoge diversiteit aan plantensoorten is klimaatrobuuster en weerbaarder voor ziektes.  Dit is zo voor bossen maar is ook het geval bij andere landschapstypes.    Een monocultuur-aanplanting is minder bestand tegen infecties en zwakteparasieten zoals bv de letterzetterkever.  Met een biodiverse aanplanting voorkomen we een kaalslag wanneer een bepaalde soort in de problemen komt. 

 

Verantwoord en groen

Een duurzame vergroening betekent dat men rekening houdt met de beschikbare ruimte en standplaatsgeschiktheid.  De boom moet in functie van het landschapstype langlevend en gezond kunnen zijn, voor stedelijk groen bv geen problemen met buren uitlokken (bv zonnepanelen),  rekening houden met (veiligheids)risico's en voldoen aan functionele- en esthetische verwachtingen,...

In een natuurgebied of bos waar de natuur primeert op de mens, uiteraard geen plataan, Catalpa of cultuurvariëteiten maar omgekeerd staat een populier ook niet op zijn plaats te in een klein stadstuintje.  Hiervoor bestaan geselecteerde vormen die aangepast zijn aan de specifieke context.   Een zuilvorm voor smalle straten of een dwerglinde voor een bloembak of een kleine fruitboom. Het assortiment waaruit wij kunnen putten is enorm en kunnen daarom steeds voldoen aan de specifieke eisen en verwachtingen.  

 

Ondoordacht bomen planten  vergt op termijn veel onderhoud, leidt tot het vervroegd rooien en dus extra kosten.  Verantwoord en duurzaam groen is daarom voor het CBV een belangrijk uitgangspunt.

Research

Het Centrum voor Botanische Verrijking heeft al tal van unieke bomen herontdekt en in cultuur gebracht.  Daarnaast zijn ook een aantal eigen introducties van loofbomen, naaldbomen alsook enkele interessante fruitrassen.  We helpen met inventarisatie, uitbouw en beheer van collecties, het lokaliseren, determineren, beschrijven en documenteren van soorten.  We kweken bijzonder autochtoon materiaal, moderne rassen zonder hierbij het historisch assortiment te vergeten.  Wij beschouwen het als onze plicht deze te vermeerderen ter in standhouding van ons horti-cultureel erfgoed.