Bomen en klimaat

sensibilisering

MVO

Duurzaamheid

De technologie om koolstof op te slaan, lucht te zuiveren en zuurstof te produceren bestaat al enkele honderden miljoenen jaren.  Het heet een boom.

 

Bomen spelen een niet te onderschatten rol in het klimaatvraagstuk.  Hout is een hernieuwbare grondstof en staat dus voor duurzaamheid in de mate dat bomen duurzaam beheerd worden en men kiest voor de juiste boomsoorten voor een lange levensverwachting. 

Toekomstbomen

"Toekomstbomen" is een vrij nieuw begrip waarmee sommige steden en gemeentes uitpakken en geeft aan dat de boom oud mag worden.  De wil om te investeren in bomen die oud kunnen worden is uiteraard positief.  Hoewel er inderdaad soorten zijn die minder langlevend zijn (bv lijsterbes, berk,...) kunnen de meeste boomsoorten wel 100 jaar worden.   In een stedelijke omgeving wordt deze leeftijd zelden of nooit gehaald en wordt een boom doorgaans gekapt voordat hij zijn volwassen leeftijd heeft bereikt.  Dat heeft vaak te maken met de gebrekkige inrichting, verkeerde soortenkeuze, wegenwerken en slecht beheer.  Indien bomen goed gekozen, goed ingeplant en goed verzorgd worden, kunnen de meeste bomen langlevend zijn binnen de genetische limieten van de soort.  Het begrip toekomstboom slaat dus meer op externe factoren dan op de soort zelf.  Zo zal een beuk met zijn hoge levensverwachting zelden oud worden met verharding om zich heen.  

Klimaatbomen

Critici stellen dat die ene klimaatboom niet het verschil zal maken voor ons klimaat.  Op macroschaal klopt dat natuurlijk, lokaal maakt die boom in de stad echter wel een verschil uit. Bovendien is het als symbool belangrijk aangezien het een verbintenis en verbondenheid symboliseert om meer bomen te planten in de collectieve strijd tegen de klimaatopwarming.  

CBV partner van het Bomencharter Vlaanderen

Het Bomencharter is in 2019 als een burgerinitiatief ontstaan en het is een instrument om Vlaanderen meer bomen te laten planten.  Gemeentes en steden engageren zich in het charter om x-aantal bomen te planten tijdens deze legislatuur.  Het Centrum voor Botanische Verrijking is hierin structureel partner.  Alles hierover op www.bomencharter.be

Planting van de klimaatboom Vlaams-Brabant te Bertem.  Intussen hebben al meer dan 100 gemeentes het Bomencharter ondertekend, samen goed voor meer dan 1 miljoen extra bomen tussen 2019 en 2024

Wat kunnen we voor jou betekenen? 

Wil je als organisatie of onderneming iets organiseren met bomen in het kader van duurzaam Informatie, een lezing, of daadwerkelijke ondersteuning van uw initiatieven?    Duurzaam ondernemen is geen hype maar een belangrijk uithangbord geworden.  Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info.