Vergroeningsprojecten

Algemeen

Het toenemende bewustzijn rond de klimaatproblematiek met o.a. meer hittegolven doen burgers en overheden de noodzaak inzien voor extra vergroening en bebossing.  Het Centrum voor Botanische Verrijking helpt projecten te realiseren.

 

Er zijn veel bomen nodig op vele fronten en dus beperken we ons hierbij niet tot één bepaald landschapstype zoals bv bos, landbouwgebied, industriezones of bebouwde omgeving, noch limiteren wij ons in toepassing of boomtype.  Zo zijn niet alleen bos-en haagplanten van belang, sierbomen en fruitbomen zijn eveneens bomen en hebben hun functie hetzij als tuinplant, solitairboom, parkboom, straat- of laanboom, als bomenrij, struikengordels, fruithagen, boombakken, enz...

Uw partner in...  (niet limitatief)

We zijn uw partner in allerlei vergroeningsprojecten: groen in de stad en op het platteland, voor speelplaatsvergroening en ontharding,  het integreren van bomen in publieke ruimte en het stimuleren van bijkomend privaat groen.